Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Forskning og utvikling

Forskning

Det utlyses ikke midler til forskning i perioden 2020 til 2024 i tråd med stiftelsens "Satsingsområder i 5-årsperioden 2020 - 2024".

Skjema: Søknad om utviklingsmidler 2021  (Ikke utarbeidet ennå)

Skjema i tilknytning til søknaden fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor. Hovedsøknaden sende inn til epost stiftelsen@sophiesminde.no.

Linker til:

Utlysing av midler til utvikling 2020.

Skjema: Søknad om utviklingsmidler.  Søknadsfrist 2020 utløpt.

Utviklingsmidler fra Stiftelsen Sophies Minde. Retningslinjer for søknader, behandling og oppfølging.

Oversikt over utviklingsprosjekter det er gitt bevilgninger til i perioden 2013 til 2018. 

Ta gjerne kontakt ved behov for mere informasjon om prosjektene som har fått midler. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stiftelsens standard kontrakt for FoU-prosjekt.

Statusrapport for FoU-prosjekt.

 

 

Målet er gjennom forskningsprosjekter å fremskaffe ny kunnskap eller å bidra til å bygge opp kompetanse som kan fremskaffe kunnskap
Ta gjerne kontakt ved behov for mere informasjon om prosjektene som har fått midler. 
Av 14 søknader på til sammen 10,9 mill. kroner ble innvilget kr. 45 550 000 fordelt på følgende 5 prosjekt:
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

24.6.20: Utlysing av midler til utvikling, se under fanen Forskning og utvikling.

5.6.20: Stipend: Utlysing av midler for året 2020/21, se under fanen Utdanning.

28.4.20: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2020.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.