Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Kultur-, idretts- og fritidstiltak

Det er langt igjen før man når målsettingen om full deltakelse for alle på kultur- og fritidsområdet. Deltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne er gjennomgående lavere enn for andre grupper.

Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fristidsarenaen gjennom å videreføre bestående ordninger.

***************************************************

Utlysing av midler for 2018 - Søknadsfrist 6.6.2018:

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjemaene nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

  • Skjema: Søknad Individuelle tiltak. - Søknadsfrist utløp. 
  • Skjema: Søknad Generelle tiltak. - Søkandsfrist utløpt.

Til Kultur-, idretts- og fritidstiltak for 2017, innvilget styret i møte 27.9.17 totalt kr. 1 190 000. Tildelingen fordeler seg som følger:

  • Generelle tiltak - kr. 1 000 000 fordelt på 29 søkere av totalt 120 søknader.
  • Individuelle tiltak - kr. 190 000 fordelt på 15 søkere av totalt 46 søknader.
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

11.6.18: Stipend: Utlysingav midler for studieåret 2018/19, se under fanen Utdanning.

24.4.18: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2018.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.

1.11.17: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2017/18 til 40 av 47søkere med tilsammen kr. 961 000, jf. under fanen Utdanning.

27.9.17: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2017, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.