Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Kultur-, idretts- og fritidstiltak

Det er langt igjen før man når målsettingen om full deltakelse for alle på kultur- og fritidsområdet. Deltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne er gjennomgående lavere enn for andre grupper.

Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fristidsarenaen gjennom å videreføre bestående ordninger.

***************************************************

Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede.

Utlysing av midler for 2020 - Søknadsfrist 6.6.2020.

Søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjemaene nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

  • Skjema: Søknad Individuelle tiltak. Søkndsfrist utløpt. 
  • Skjema: Søknad Generelle tiltak.Søkndsfrist utløpt. 

Til Kultur-, idretts- og fritidstiltak for 2019, innvilget styret i møte 15.10.19 totalt kr.687 000. Tildelingen fordeler seg som følger:

Generelt tiltak:

32 søknader med til sammen kr. 585 000. 44 søknader avslått.

 Individuelle tiltak:

8 søknader med til sammen kr. 102 00. 11 søknader avslått.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

24.6.20: Utlysing av midler til utvikling, se under fanen Forskning og utvikling.

5.6.20: Stipend: Utlysing av midler for året 2020/21, se under fanen Utdanning.

28.4.20: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2020.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.