Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Kultur-, idretts- og fritidstiltak

Det er langt igjen før man når målsettingen om full deltakelse for alle på kultur- og fritidsområdet. Deltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne er gjennomgående lavere enn for andre grupper.

Stiftelsen har gjennom flere år hatt en ordning som gir mulighet for bevegelseshemmede og frivillige organisasjoner, foreninger ol som gjennomfører tiltak for denne gruppen, å søke om økonomisk støtte til tiltak/deltagelse innen "fritidsområdet", dvs. innen kunst og kultur, fysiske aktiviteter, opplevelser, sosiale møteplasser og lignende.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede deltar på kultur- og fristidsarenaen gjennom å videreføre bestående ordninger.

***************************************************

Økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak for bevegelseshemmede.

Utlysing av midler for 2019 - Søknadsfrist 6.6.2019.

Søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjemaene nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

  • Skjema: Søknad Individuelle tiltak. Søknadsfrist utløpt. 
  • Skjema: Søknad Generelle tiltak. Søknadsfrist utløpt.

Til Kultur-, idretts- og fritidstiltak for 2018, innvilget styret i møte 18.9.17 totalt kr. 792 000. Tildelingen fordeler seg som følger:

Generelt tiltak:

22 søknader med til sammen kr. 610 000. 51 søknader avslått.

 Individuelle tiltak:

16 søknader med til sammen kr. 182 00. 20 søknader avslått.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.

10.4.19: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2019.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

3.4.19: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Etter utlysning av midler for 2018 ble det ikke bevilget midler til forskningsprosjekter. Til utviklingsprosjekter  er det bevilget totalt 3,5 mill. kroner til 5 prosjekter, se under fanen Forskning og utvikling.

6.11.18: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2018/19 til 33 av 41søkere med tilsammen kr. 709 000, jf. under fanen Utdanning.

18.9.18: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2018, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.