Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Utdanning

Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet.

Utdanning er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor - betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte problemer som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom denne stipendordningen for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Stipendiene utlyses årlig i med søknadsfrist i september.

Utlysing for studieåret 2018/19 - Søknadsfrist 15. september 2018.

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

Skjema: Søknad om stipend. Søknadsfrist utløpt.

Tildeling av stipend 2017/2018, jf. utlysingen ovenfor.

Styret tildelte  i møte 1.11.17 stipend til 40 av 47 søkere med til sammen kr. 961 000 for studieåret 2017/2018.

Tildelingen går til:

    • 19 av 26 søkere på bachelornivå og 2 søkere innen annen utdanning med til sammen kr. 472 000.
    • 19 av 19 søkere på masternivå med til sammen kr. 489 000.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

11.6.18: Stipend: Utlysingav midler for studieåret 2018/19, se under fanen Utdanning.

24.4.18: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2018.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.

1.11.17: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2017/18 til 40 av 47søkere med tilsammen kr. 961 000, jf. under fanen Utdanning.

27.9.17: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2017, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.