Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Utdanning

Stipend til bevegelseshemmede som tar utdanning på bachelor- eller masternivå i Norge eller utlandet.

Utdanning er viktig for at personer med nedsatt funksjonsevne skal komme i jobb. Effekten av utdanning på arbeidsmarkedsdeltakelsen er stor - betydelig større for personer med nedsatt funksjonsevne enn for den øvrige del av befolkningen.

Innen høyere utdanning vil flere bevegelseshemmede kunne møte problemer som følge av manglende tilrettelegging av studiestedet, bo-, transport- og/eller tjenestetilbud. Forsering av ulike barrierer tapper energi som burde vært rettet mot studiesituasjonen. Noen er derfor avhengig av mer tid til gjennomføring av studiet. De færreste vil ha mulighet til å ta seg en jobb ved siden av studiene.

Stiftelsen ønsker å bidra til at flere bevegelseshemmede tar høyere utdanning. Dette søkes oppnådd gjennom denne stipendordningen for å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som ønsker å ta utdanning på bachelor- og masternivå.

Stipendiene utlyses årlig i med søknadsfrist i september.

Utlysing for studieåret 2019/20 - Søknadsfrist 15. september 2019.

Fra og med 2017 skal søknadene fylles ut og sendes via nettet, jf. skjema nedenfor. Det oppfordres til å være kortfattet. Stiftelsen tar kontakt ved behov.

Skjema: Søknad om stipend.Søknadsfrist utløpt.

Tildeling av stipend 2019/2020.

Styret tildelte  i møte 10.12.19 stipend til 32 av 35 søkere med til sammen kr. 691 000.

Tildelingen gikk til:

    • 16 av 17 søkere på bachelornivå med til sammen kr. 316 000.
    • 16 av 17 søkere på masternivå med til sammen kr. 375 000.

 En søknad om støtte til doktorgradsarbeid ble avslått.

Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

28.4.20: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2020.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

10.12.19: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2019/20, se under fanen Utdanning.

15.10.19: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2019, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.