Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Stiftelsen Sophies Minde

Vårt formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Vi gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har siden 2000 delt ut 133 millioner kroner. 

Søk om støtte her

To menn spiller fotball. Begge har ett ben og bruker krykker i spillet.

 Klikk på lenkene over, så finner du søknadsskjemaer og mer informasjon.

Aktuelle saker

UNIFOR er ny forretningsfører for Stiftelsen Sophies Minde.

 

UNIFOR har fra 1.1.2023 overtatt forretningsførselen for Stiftelsen Sophies Minde. Se UNIFORs nettside for mer informasjon.

 

Overtagelsen medfører ingen endinger i styrets funksjon eller i stiftelsens satsingsområder i 5-årsperioden 2020 til 2024.

 

Fra og med 2023 vil alle søknadsskjema legges ut på stiftelsens nettside hos UNIFOR (klikk her).

 

Det vil årlig lyses ut midler til de forskjellige kategoriene i faste tidsrom. Søknadsmottaket til

1. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ organisasjoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni.

2. kultur-, idretts- og fritidstiltak v/ enkeltpersoner åpner 1. mai og har fast søknadsfrist 15. juni.

3. utviklingsprosjekter åpner 1. juli og har fast søknadsfrist 1. september.

4. utdanning (student- og elevstipender) åpner 15. august og har fast søknadsfrist 15. september.

 

De forskjellige søknadsskjemaene vil tilgjengelig i disse tidsrommene på nevnte nettside.

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Eventuelle endringer i utlysningene vil annonseres på stiftelsens nettside.

 

Ta kontakt på epost unifor@unifor.no ved behov for ytterligere informasjon.

 

******************************************

  

Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt om Sophies Mindes historie?

Det vises til informasjon nedenfor om at Thomas Hagen skal skrive historien om Stiftelsen Sophies Minde.I den forbindelse har Thomas følenges oppfordring:

Jeg heter Thomas V.H. Hagen, er historiker og har i snart ett år arbeidet med det som skal bli en bok om Sophies Mindes historie. Prosjektet er et treårig forskningsprosjekt som skal resultere i en bok utgitt av Forlaget Press i 2025. Det er mye spennende kildemateriale som belyser de ulike fasene og sidene ved Sophies Mindes historie gjennom en hundreårsperiode fra rundt 1900. Det omfattende skriftlige kildematerialet forteller likevel mest om institusjonens historie, og ikke så mye om menneskene som opp gjennom årene har hatt ulike erfaringer og tilknytninger til Sophies Minde, enten som pasienter, elever, ansatte eller pårørende. Derfor ønsker jeg å komme i kontakt med deg som har minner om Sophies Minde.  

 Vedlagt finner du et informasjonsskriv som forteller mer om formålet med prosjektet og hva det innebærer for deg om du ønsker å delta. Informasjonsskriv til informanter.pdf

 Ønsker du å delta eller er du nysgjerrig på å vite mer om prosjektet? I så fall hører jeg veldig gjerne fra deg på epost th@arkivet.no. Alle henvendelser vil bli besvart fortløpende, og det er ingen svarfrist.

 Dersom du ønsker å delta i et intervju, vil du bli bedt om å fylle ut en digital samtykkeerklæring. Du kan gjøre dette før, under eller etter samtalen:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZFUJ6jghWU-cCCj_qZ8IETWvVtZoXjxCjdCesZUwI2pUMlhEVThZRDRSQktMNkJHTDVWOVlKOVQ0TS4u

På forhånd tusen takk for uvurderlig hjelp!

 ******************************************************

Thomas Hagen skal skrive historien til Sophies Minde

Høsten 2021 utlyste Stiftelsen Sophies Minde et 2,5-årig prosjekt for å få skrevet stiftelsens historie. (Se utlysingen nedenfor.) Vi fikk svært kvalifiserte søkere til prosjektet og valgte å gi oppdraget til historiker PhD Thomas Hagen.

Bilde av forfatter   Hagen har etablert seg som historiker gjennom studier av andre verdenskrig i Norge. Hans doktorgradsarbeid                omhandlet kinoens betydning for folkelig motstandsarbeid. Hagen har også deltatt i studier  av jødenes skjebne               i Norge under andre verdenskrig. I dag er Hagen avdelingsleder ved ARKIVET freds- og    menneskerettighetssenter     i Kristiansand. Her vil han fortsatt være tilknyttet i arbeidet med boken om Sophies    Minde.  Hagen er også leder            av  Den norske historiske forening (HIFO).

Vår ambisjon er å få en bok der institusjonen Sophies Minde er et omdreiningspunkt for å gi perspektiver på bevegelseshemmedes historie i Norge fra 1890 og frem til i dag. Med Hagen har Stiftelsen fått en forfatter som er svært godt kvalifisert til oppdraget. Med en faglig ramme fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har prosjektet også en historiker som kan balansere et menneskerettsperspektiv opp mot et medisinsk perspektiv, to perspektiver som står sentralt i bevegelseshemmedes historie i Norge.

Engelsk betegnelse på stiftelsen: Sophies Minde Foundation.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn