Gå til hovedteksten Gå til nyheter Gå til bunnteksten

Søknad Individuelle tiltak

KULTUR-, IDRETTS- OG FRITIDSTILTAK FOR BEVEGELSESHEMMEDE.
Søknad om støtte fra enkeltpersoner med bevegelseshemning.
Søknaden vil bli behandlet konfidensielt.
DER OPPFORDRES TIL Å VÆRE KORTFATTET. STIFTELSEN TAR KONTAKT VED BEHOV FOR TILLEGGS-OPPLYSNINGER.
(Dersom kopi av søknaden ikke kommer til innboks sjekk om den kan ligge under spam eller useriøs post.)

Felter markert med * må fylles ut

Kort/stikkordsmessig hva søknadsbeløpet skal brukes til.

Hvor mye koster totalt tiltaket du søker om.

Oppgi eventuell egenfinansiering, støtte fra andre stiftelser, NAV og liknende.

Hva vil tiltaket bety for deg personlig.

Det er ikke krav om at legeerklæring sendes med søknaden.

Vent 3 sekunder for å sende.
Share on FacebookShare on Twitter
Bilde

 

Aktuelle saker

8.8.19: Stipend: Utlysing av midler for studieåret 2019/20, se under fanen Utdanning.

10.4.19: Kultur, idretts- og fritidstiltak. Utlysing av midler for 2019.se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

3.4.19: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Etter utlysning av midler for 2018 ble det ikke bevilget midler til forskningsprosjekter. Til utviklingsprosjekter  er det bevilget totalt 3,5 mill. kroner til 5 prosjekter, se under fanen Forskning og utvikling.

6.11.18: Stipendmidler: Styret innvilget stipend for 2018/19 til 33 av 41søkere med tilsammen kr. 709 000, jf. under fanen Utdanning.

18.9.18: Kultur-, idretts- og fritidstiltak: Styret innvilget midler for 2018, se under fanen Kultur-, idretts- og fritidstiltak.

18.6.18: Forskning, utvikling og dokumentasjon: Utlysning av midler for 2018, se under fanen Forskning og utvikling.

13.12.17: Forskning: Styret bevilget kr. 6 330 000 til 3 prosjekt av 22 søknader på tilsammen 53,6 mill. kroner, jf. under fanen Forskning og utdanning.

1.11.17: Utvikling og dokumentasjon: Styret bevilget tilsammen kr. 4 200 000 til 4 av 14 søknader, jf. under fanen Forskning og utvikling.